Danmarks faldende CO2-udledning er baseret på kreativ bogføring

Denne artikel er inspireret af et nyhedsbrev fra Kärnfull Energi DK (ikke sponsoreret!).
Billedet over artiklen er også lånt fra samme nyhedsbrev.

Danmark bruger en regnskabsmetode, hvor ca. halvdelen af CO2-aftrykket ikke regnes med!

Det officielle CO2-regnskab, vores politikere hele tiden taler om, medregner nemlig ikke udledningen fra biomasse og importvarer.

I denne uge har flere danske aviser med Jyllands-Posten i front bragt historien om, hvordan afbrændingen af biomasse skønmaler vores CO2-regnskab. I den forbindelse sætter vi i denne uges kernefakta fokus på, hvilke andre elementer i CO2-regnskabet, som undlades.

I de officielle tal fra Danmarks statistik var drivhusgasudledningen i Danmark i 2019 på 45 millioner ton CO2-ækvivalenter. Det er det tal, som den danske regering læner sig op ad, når de hvert år opgør, hvor meget de har reduceret siden 1990.

Hvis vi tager udgangspunkt i det officielle regnskab, så har Danmark reduceret sin drivhusgasudledning med 38% siden 1990, hvor vi udledte 73 millioner ton CO2-ækvivalenter. Vi er altså ifølge de officielle tal halvdelen af vejen. Det er her, kæden hopper af. For Danmark udledte langt mere end 45 millioner ton CO2-ækvivalenter i 2019. Tallet på 45 millioner medregner nemlig ikke CO2-udledningen ved afbrænding af biomasse samt drivhusgasser fra importerede varer.

Tal fra Danmarks statistik viser, at Danmark i 2019 udledte knap 18 millioner ton CO2 fra afbrændingen af biomasse. Hvis vi lægger dette oveni det officielle CO2-regnskab, ender vi på 63 millioner ton CO2-ækvivalenter. Så hvis biomassen medregnes, har vi kun reduceret vores CO2-udslip med 16% siden 1990, når biomassen medregnes.

Men vi er ikke helt færdige. I samme periode som Danmark har udfaset kul og erstattet det med biomasse, er vores import af udenlandske varer også steget gevaldigt. Dette er sket som følge af, at danske virksomheder har outsourcet deres produktion til udlandet. CO2-udledningen forbundet med denne outsourcing indregnes ikke i det officielle regnskab.

Det betyder, at din iPhone, computer, vaskemaskine, tørretumbler og bil, der højst sandsynligt er produceret i et andet land end Danmark, ikke tæller med i det danske regnskab. Drivhusgasudledningen forbundet med produktionen af disse goder tilskrives ikke dig som forbruger, men i stedet det land, hvor godet er produceret.

Danmark er nettoimportør af CO2 – hvilket betyder, at vi importerer mere end vi eksporterer. Tal fra OurWorldinData viser, at hvis vi lægger nettoimporten oveni vores CO2-regnskab og derefter lægger biomassen til, ender vi på 88 millioner ton CO2-ækvivalenter. Vores reelle CO2-udledning er altså næsten dobbelt så stor som vores officielle.

Et check af hvor absurd Danmark officielle CO2-regnskab er, kan laves via dette eksempel: Danmarks CO2-aftryk ville være 0, hvis alt vores energi kom fra at brænde verdens skove af, og vi udelukkende forbrugte varer produceret i udlandet.

Det er altså svindel, at Danmark bryster sig af at have reduceret udledningen af drivhusgasser med 38%, når vi stort set ikke er gået i gang. Nuværende tendenser viser, at vores importfaktor og forbrug af biomasse er stødt stigende, hvorfor vores reelle drivhusgasudledning ikke forventes at falde i reelle tal de næste mange år. I det misvisende officielle regnskab, vil det i stedet ligne, at vi laver ”CO2 reduktioner” – og politikerne vil fejre dette selvmål, som en sejr.

Det er trist, at diverse miljøorganisationer og partier har sat et 70 % mål uden at kræve, at denne reduktion måles på en klimaklog måde, der inkluderer CO2 fra træ-afbrænding og outsourcing af CO2. Når politikere og miljøorganisationer holder i fast det nuværende dysfunktionelle CO2-regnskab, fastholder de ligeledes danskerne i en illusion om faste årlige CO2-reduktioner.

Synd for kommende generationer!

Hvad er løsningen så?

Spørger I mig, så kræver det både nogle her-og-nu-løsninger og nogle langsigtede løsninger. Og mange løsninger skal i spil. Men vi kan starte med to løsninger!

Her-og-nu-løsning:

  • Afgifter store nok til, at vi straks ændrer på forbrugeradfærd, som medfører unødvendig CO2-udledning – herunder fly, skibe, madvarer, forbrugsvarer osv.

Mere langsigtet løsning:

  • Byg X stk. atomkraftværk i DK – CO2-neutral strøm/energi (også til fly, skibe osv.), CO2-neutral fjernvarme (til de byer hvor anlæggende bygges) og fri natur til landbrug, skov og biodiversitet
    Læs mere om atomkraft >